Energoinwest JK

 

Nasze atuty

1. Bieżąca, dobra współpraca z urzędami administracji oraz znajomość ich indywidualnych wymagań w zakresie przepisów prawa :

-prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych,

-prawa z zakresu ochrony środowiska, o odpadach, p/poż. i BHP itp .

2. Doświadczenie pracowników.

Drugi profil działalności firmy to zarządzanie i eksploatacja systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Białystok S.A. obejmującego sieci ciepłownicze parowe i wodne, węzły cieplne oraz kotłownie lokalne. Na bazie tych doświadczeń pomożemy rozwiązać problemy związane z energetyką cieplną poprzez:

-usługi doradcze i projektowe, audyty energetyczne ;

-wykonawstwo sieci i węzłów cieplnych oraz kotłowni lokalnych;

-zarządzanie i eksploatacja istniejącej infrastruktury ciepłowniczej ( w ramach eksploatacji prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne).

Kadra inżynierska Energoinwest JK posiada zaświadczenia kwalifikacyjne grupy D i E w pełnym zakresie urządzeń energetycznych branży ciepłowniczej i energii elektrycznej .

W przypadku zainteresowania naszą ofertą współpracy przedłożymy szczegółowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, uprawnienia i referencje.

 

 

Copyright © Energoinwest JK & otes.pl