Energoinwest JK

 

Kontakt do firmy

Energoinwest JK

ul.Gen.Władysława Andersa 15

15-124 Białystok

tel. (085) 654 98 37

tel./fax (085) 654 98 36

Dyrektor - właściciel:

mgr inż. Jerzy Edmund Kania    kania@energoinwestjk.pl   

Inspektorzy branżowi:

Nadzór budowlany : mgr inż. Marcin Lipski     lipski@energoinwestjk.pl

Nadzór sieci i instalacje sanitarne : inż. Mieczysław Kucharski    m.kucharski@energoinwestjk.pl   

Nadzór sieci i instalacje elektryczne: mgr inż. Marcin Nikonowicz    nikonowicz@energoinwestjk.pl    

 

Copyright © Energoinwest JK & otes.pl